Priser


SONY DSC

Vi är anslutna till Försäkringskassan. Du kan därför utnyttja Ditt allmänna tandvårdsbidrag samt högkostnadsskydd hos oss.

Undersökning med fyra röntgenbilder kostar 885:- innan avdrag för ditt allmänna tandvårdsbidrag.

Om du är under 30 år eller över 65år och inte varit hos Tandvården på 2 år kommer alltså en Basundersökning bli kostnadsfritt för dig. 


Allmänna tandvårdsbidraget

23-29 år 600 SEK/år
30-64 år 300 SEK/år
65+ år 600 SEK/år

Sparas och summeras i två år


Högkostnadsskyddet

Börjar gälla när Du under en tolvmånadersperiod fått åtgärder utförda vars sammanlagda referenspris överstiger en viss summa.

<3000:- Du betalar 100%
3000-15000:- Du betalar 50%
>15000 Du betalar 15%


Om Du sedan behöver vidare behandling kommer vi alltid överens om en Terapiplan och du får ett Kostnadsförslag

Läs mer på

forsakringskassans_logotyp